” Med sitt brinnande engagemang, driv och äkthet får Linda klienten att bli nyfiken på sin potential, hon är en brilliant coach som får saker att hända.” 

Foto: Theo Zetterström

Linda Holmgren - Reputation Resumé


Mitt Professionella Rykte: 

”Linda har ett brinnande engagemang och med en genuin omtanke om sina kunder skapar hon ett nytänkande och en positiv känsla för både utveckling och förändring. Hennes mod och nyfikenhet kombinerar en tuffhet med självklarhet och inger starkt förtroende som får hennes klienter att växa. Linda är otroligt målinriktad, hon har en skarp hjärna och en förmåga att coacha utan att man märker det och få fram svar. Med sin

äkthet får hon klienten att bli nyfiken på sin egen kapacitet.


Linda har en otrolig förmåga att locka fram en vilja till förändring, hon ser den stora bilden med vägen dit och får sina klienter att prioritera och ta sig an utmaningar. Hon är ett brilliant bollplank som får människor att tänka i nya banor och med sin positiva envishet tar hon tag i de trådar som hon ser ger bäst effekt och hon sår frön som gror. Linda är smart och intelligent och vill genuint se en förändring och med sitt driv får hon  

saker att hända. Hon är unik och går aldrig obemärkt förbi.” 


Baserat på svar från 18 medarbetare och kunder i september 2021 analyserat av Per Frykman, grundare av Reputation Mastery.   
✆ 070-624 00 58   ✉ per@reputationmastery.se 


Track record: linkedin.com/in/lindacholmgren/